Jasna Šamić

U ptice zaljubljen

         

O autoru:
Jasna Šamić, rođena u Sarajevu gdje je profesor Filozofskog fakulteta do 1992; jedno vrijeme direktor istraživanja u Francuskom naučnom centru (CNRS), saradnik na francuskom radiju (RFI) i France Culture, predavala jezike, istoriju i književnosti Balkana na univerzitetu Marc Bloch, Strasbourg. Autor brojnih knjiga svih žanrova, prevodila sa mnogih jezika na bosanski (srpskohrvatski) i sa bosanskog i osmansnog turskog na francuski jezik. Autor filmova i pozorišnih predstava, piše na francuskom i bosanskom jeziku. Živi u Parizu. Laureat nagrade Stendhal za književnost.

 

 


U PTICE ZALJUBLJEN

TAKO JE GOVORIO BABUR

PERSIJSKI NATPIS U NESTALIKU NA GROBU VLADARA
JUŽNA STRANA :

O Ti, dostojan hvale, o Kralju, o Pobjedniče, o Presveti! Vladar Prostranstva odakle je zračila Svjetlost Božija, to bijaše Babur.
Svojim uspjehom, svojom milošću i pobjedničkim usudom, držao je svoj narod u veličanstvu sreće, pravde, zakona i moći. On pobijedi svijet tijela i ode na Nebo, pa osvojivši Carstvo duša, postade svjetlost jutarnja.
Rizvan, čuvar Raja me upita : “Kada je raj postao njegova postojbina?” Odgovorio sam : « Ferdows dâ’em djâ-ye Bàbôr Pâdeshah (Raj je Postojbina Vladara Babura).

Godina 937 H.

SJEVERNA STRANA

O Bože ! O Svjetlosti ! O Plemeniti ! O ti što praštaš ! Beskrajnom Milošću, u vremenima kad dođoh na blistavi grob sveca, stanovnika Raja, Vladara Zahiruddina Muhammada Babura, Branioca Zakona, ja, Abdulmuzaffar Nuruddin Muhammad Đahangir, sin stanovnika Najviših nebesa, Vladara Đalaluddina Muhammada Akbara, Branioca vjere, podigoh ovu stelu godine druge po krunisanju – 1016 H ( 1607)

 

***

Zar vino nije postojbina
Sveg što zna da uzdrhti
I voli

JA VLADAR

ZAHIRUDDIN MUHAMMAD BABUR-ŠAH

 

NEKA ME OVI REDOVI OTKUPE

U utorak
Petog Ramadana
Popeh se na prijesto
U Fergani
Smještenoj u petoj zoni klimatskoj
Na rubu svjetova

Samo ljubav da lutam
I osvajam
Gradove mi nudila
Samo želja da svijetu
Sliku o njemu ostavim
Pomogla mi

Nebo je moje uvijek tirkizno bilo

Ako sam i ubijao
- Zar veliki to ne čine? -
Neka me ovi redovi otkupe
Neka se u čudesne vrtove pretvore
Poput onog što sam za grob svoj izabrao
Bâg-i Vefâ

Nisam li za vjernošću
Sve ove godine tragao
I tražeći je zemlje osvajao
Klanjao se palmama
Pred pticama klečao
Gradovima vladao
O Samarkandu sanjario

Možda ću je tek u Bašti vjernoga naći
Kad u potocima njene fontane
Moja mužjačka krv umine
I nek mi se lakoumni pokloni
Neka mi čisti oprosti
Kad u bašte mog groba stigne

Ni jedan moj vjerni
Neće me sustići
Samo ćete obmanjivati
Vi što ćete ime moje izgovarati
U mene se zaklinjati

Ti što osvajati želiš
I vlast u svojoj želji ćutiš
I snagu
Pred neuspjehom ne smiješ klonuti

Onaj ko poželi otići
Neka se nikada ne vrati

 

NEBOM SAM KORAČAO I BILJEM

Toliki put sam prešao
Bosim nogama gazio
Stopala mi tlo nisu osjećala
Nebom sam koračao
I biljem
Noge moje - drveće bile

Oluje su na mene jurišale
Oluje me uznosile i zavodile
U meni divljale ko zmije u meni se klupčale
Moji putokazi bile su oluje
Oluja sam bio
I svud kud sam kročio
Haremi su mi vrata otvarali

A ja
Vladalac voda
Vrtova slonova
I plavog i zelenog neba
U ptice sam zaljubljen bio

Rana Sanga
Preda mnom ustuknu
Kandahar i Nignahar
Pokloniše mi se
Planine kao u čudu
Mostovi bili
Između zemlje i neba
Zemlja je pijana bila
Pri zalasku sunca
Od vatre moga vina
I vatre mojih konja

I kad sam gubio
Volio sam

Stado vođu traži
Zašto krivicu osjećati

Onaj ko poželi otići
Neka se nikada ne vrati

 

U PLANINAMA NIĐRAU

U planinama Niđrau
Sreo sam vjevericu
Anđela
Golemih krila
Od olova

 

U PTICE ZALJUBLJEN

Jedanaest godina sam imao
Kad sam se vjerio
Kad sam se oženio
Iz stida i opreza
Svakih deset dana je viđao
Zatim se ljubav raspršila
A oprez porastao

Ja vladalac rijeka
Bilja slonova i vjeverica
U ptice zaljubljen sam bio
Mlad
Kad sam
Drhtaj
Dječaku poklonio
I lud postajao
U ludosti ko u rođenom domu
Pokrivene glave hodao
Bosih nogu prelazio
Putove zastre injem

On je moje vino bio
Vječni mig Vječnog